خرید بی واسطه

قیمت مناسب تر به دلیل حذف واسطه ها

ارسال به سراسر کشور

تهیه و ارسال خرما و محصولات خرمایی از مبدا و منشا تولید و ارسال به سراسر کشور

تنوع محصولات

دسترسی به انواع خرما و محصولات خرمایی