خرید بی واسطه

قیمت مناسب تر به دلیل حذف واسطه ها

ارسال به سراسر کشور

تهیه و ارسال خرما و محصولات خرمایی از مبدا و منشا تولید و ارسال به سراسر کشور

تنوع محصولات

دسترسی به انواع خرما و محصولات خرمایی

محصولات پایو نمایش بیشتر
ست پذیرایی خرما حلوا ۳۵۰ گرمی پایو
ست پذیرایی خرما حلوا ۳۵۰ گرمی پایو
تماس بگیرید
ترافل خرمایی فندقی ۲۰۰ گرمی پایو
ترافل خرمایی فندقی ۲۰۰ گرمی پایو
۷,۰۰۰ تومان
ترافل خرمایی ساده ۲۰۰ گرمی پایو
ترافل خرمایی ساده ۲۰۰ گرمی پایو
۷,۰۰۰ تومان
ترافل خرمایی موزی ۲۰۰ گرمی پایو
ترافل خرمایی موزی ۲۰۰ گرمی پایو
۷,۰۰۰ تومان
ترافل خرمایی توت فرنگی ۲۰۰ گرمی پایو
ترافل خرمایی توت فرنگی ۲۰۰ گرمی پایو
۷,۰۰۰ تومان
خرمای کبکاب ۱۰ کیلوگرمی طلایی توج
خرمای کبکاب ۱۰ کیلوگرمی طلایی توج
تماس بگیرید
خرمای پیارم ۶۰۰ گرمی یانا
خرمای پیارم ۶۰۰ گرمی یانا
۴۵,۶۰۰ تومان
خرمای شهابی ۷۵۰ گرمی یانا
خرمای شهابی ۷۵۰ گرمی یانا
۱۲,۰۰۰ تومان
خرمای خاصویی ۴۰۰ گرمی یانا
خرمای خاصویی ۴۰۰ گرمی یانا
تماس بگیرید
خرمای بریمی ۴۰۰ گرمی درجه یک یانا
خرمای بریمی ۴۰۰ گرمی درجه یک یانا
۱۶,۸۰۰ تومان
خرمای زاهدی ۵۰۰ گرمی یانا
خرمای زاهدی ۵۰۰ گرمی یانا
۱۲,۰۰۰ تومان
خرمای زاهدی ۳۵۰ گرمی یانا
خرمای زاهدی ۳۵۰ گرمی یانا
۶,۰۰۰ تومان
خرمای شهابی ۴۰۰ گرمی یانا
خرمای شهابی ۴۰۰ گرمی یانا
۷,۲۰۰ تومان
خرمای بریمی ۶۰۰ گرمی یانا
خرمای بریمی ۶۰۰ گرمی یانا
۲۷,۶۰۰ تومان
خرمای پیارم ۴۰۰ گرمی یانا
خرمای پیارم ۴۰۰ گرمی یانا
۲۴,۰۰۰ تومان
محصولات خرمایی نمایش بیشتر
خرما شکلاتی شیری ۴۵۰ گرمی تنگسیر
خرما شکلاتی شیری ۴۵۰ گرمی تنگسیر
۳۵,۰۰۰ تومان
حبه خرما با طعم آلو جنگلی تمریران
حبه خرما با طعم آلو جنگلی تمریران
۱۲,۰۰۰ تومان
خرما شکلاتی موزی ۲۵۰ گرمی تنگسیر
خرما شکلاتی موزی ۲۵۰ گرمی تنگسیر
۲۰,۰۰۰ تومان
خرما شکلاتی ساده ۲۵۰ گرمی تنگسیر
خرما شکلاتی ساده ۲۵۰ گرمی تنگسیر
۲۰,۰۰۰ تومان
خرما شکلاتی نسکافه ای ۲۵۰ گرمی تنگسیر
خرما شکلاتی نسکافه ای ۲۵۰ گرمی تنگسیر
۲۰,۰۰۰ تومان
خرما شکلاتی موزی ۴۵۰ گرمی تنگسیر
خرما شکلاتی موزی ۴۵۰ گرمی تنگسیر
۳۵,۰۰۰ تومان
خرما شکلاتی توت فرنگی ۲۵۰ گرمی تنگسیر
خرما شکلاتی توت فرنگی ۲۵۰ گرمی تنگسیر
۲۰,۰۰۰ تومان
حبه خرما با طعم دارچین تمریران
حبه خرما با طعم دارچین تمریران
۱۲,۰۰۰ تومان
حبه خرما ساده تمریران
حبه خرما ساده تمریران
۱۰,۰۰۰ تومان
حبه خرما با طعم زنجبیل تمریران
حبه خرما با طعم زنجبیل تمریران
۱۲,۰۰۰ تومان
محصولات اخیر
خرمای کبکاب ۱۰ کیلوگرمی طلایی توج
خرمای کبکاب ۱۰ کیلوگرمی طلایی توج
تماس بگیرید
خرمای شکلاتی با مغز بادام فله ای بسته ۱۰ کیلوگرمی لیمر
خرمای شکلاتی با مغز بادام فله ای بسته ۱۰ کیلوگرمی لیمر
۴۷۰,۰۰۰ تومان
چیپس خرما ۲۵۰ گرمی خوشبین
چیپس خرما ۲۵۰ گرمی خوشبین
تماس بگیرید
خرمای شکلاتی توت فرنگی فله ای بسته ۱۰ کیلوگرمی تنگسیر
خرمای شکلاتی توت فرنگی فله ای بسته ۱۰ کیلوگرمی تنگسیر
۵۰۰,۰۰۰ تومان
حلوا خرمایی کنجدی ۲۵۰ گرمی خوشبین
حلوا خرمایی کنجدی ۲۵۰ گرمی خوشبین
تماس بگیرید
خرمای شکلاتی شیری فله ای بسته ۱۰ کیلوگرمی تنگسیر
خرمای شکلاتی شیری فله ای بسته ۱۰ کیلوگرمی تنگسیر
۵۰۰,۰۰۰ تومان
ست پذیرایی ۵۰۰ گرمی خوشبین
ست پذیرایی ۵۰۰ گرمی خوشبین
تماس بگیرید
ست پذیرایی ۷۰۰ گرمی خوشبین
ست پذیرایی ۷۰۰ گرمی خوشبین
تماس بگیرید
رنگینک مغزدار ۷۰۰ گرمی خوشبین
رنگینک مغزدار ۷۰۰ گرمی خوشبین
تماس بگیرید
خرمای شکلاتی موزی ۲۵۰ گرمی یانا-لیمر
خرمای شکلاتی موزی ۲۵۰ گرمی یانا-لیمر
۱۵,۰۰۰ تومان
پر فروش ترین محصولات
خرما شکلاتی شیری ۴۵۰ گرمی تنگسیر
خرما شکلاتی شیری ۴۵۰ گرمی تنگسیر
۳۵,۰۰۰ تومان
خرمای بریمی ۶۰۰ گرمی یانا
خرمای بریمی ۶۰۰ گرمی یانا
۲۷,۶۰۰ تومان
حبه خرما با طعم آلو جنگلی تمریران
حبه خرما با طعم آلو جنگلی تمریران
۱۲,۰۰۰ تومان
خرما شکلاتی موزی ۲۵۰ گرمی تنگسیر
خرما شکلاتی موزی ۲۵۰ گرمی تنگسیر
۲۰,۰۰۰ تومان
خرمای کبکاب ۱٫۲ کیلوگرمی طلایی توج
خرمای کبکاب ۱٫۲ کیلوگرمی طلایی توج
تماس بگیرید
خرما شکلاتی ساده ۲۵۰ گرمی تنگسیر
خرما شکلاتی ساده ۲۵۰ گرمی تنگسیر
۲۰,۰۰۰ تومان
خرمای کبکاب ۸۰۰ گرمی طلایی توج
خرمای کبکاب ۸۰۰ گرمی طلایی توج
تماس بگیرید
خرمای کبکاب درجه یک ۴۰۰ گرمی یانا
خرمای کبکاب درجه یک ۴۰۰ گرمی یانا
۶,۸۰۰ تومان
خرما شکلاتی نسکافه ای ۲۵۰ گرمی تنگسیر
خرما شکلاتی نسکافه ای ۲۵۰ گرمی تنگسیر
۲۰,۰۰۰ تومان
خرما شکلاتی موزی ۴۵۰ گرمی تنگسیر
خرما شکلاتی موزی ۴۵۰ گرمی تنگسیر
۳۵,۰۰۰ تومان