الکل خرما

الكل خرما (بخش دوم)

بعد از مقاله اول الكل خرما ” توليد الکل صنعتی خرما ” ، در این مقاله سعی شده تا ادامه روند تولید الکل خرما شرح داده شود.

تشريح خط توليد

خرما پس از حمل به كارخانه جداسازي شده و پس از شستشو و گرفتن ضايعات (مواد اضافي مانند سنگ، خرده چوب و غيره) هسته گيري شده و بعد از له كردن قسمت گوشتي خرما و مخلوط شدن با آب گرم و كمي اسيد سولفوريك، در مخازن توسط بخار آب حرارت ديده و توسط صافي تحت فشار صاف مي شود. بعد از آن عمل رقيق كردن الكل در مخازن مربوطه انجام مي گيرد.

اين مخازن به نام فرمانتور يا راكتور Batch  ناميده مي شوند. سپس خمير مايه اضافه شده و عمل تخمير انجام مي گردد. مخمر در قسمت تحتاني مخازن بزرگ ريخته شده و سپس به آهستگي محلول قند و آب را روي مايه تخمير شده مي ريزند. عمليات تخمير شروع مي گردد و متصاعد شدن گاز دي اكسيد كربن نشانگر آغاز عمليات است. اين عمليات معمولا ۳۵  – ۳۰ ساعت طول مي كشد و زماني كه نوسانات دانسيته محلول صفر گرديد، عمل تجزيه به پايان مي رسد (دیگر گاز دي اكسيد كربن متصاعد نمي شود) و الكل حاصل گرديده است.

الکل خرما

آنگاه محلول آبي الكل و ديگر مواد همراه به دستگاه تقطير منتقل مي شود. در دستگاه تقطير كه معمولا با بخار آب كار مي كند محلول حاصله تقطير شده و الكل از مواد ديگر جدا مي شود. سپس الكل وارد دستگاه پركن شده و بسته بندي مي گردد.

مواد حد واسط (كمكي) مصرفي در توليد الكل خرما

۱- مخمر: بهترين مخمر مصرفي در توليد الكل خرما Saccharomycas  cerivisia است كه به صورت پودر مي باشد و مصرف آن در توليد بسيار پايين خواهد بود.

۲- اسيد سولفوريك: با فرمول H2SO4   جهت تنظيم PH   و با درجه خلوص ۹۸ – ۹۶ درصد به كار مي رود. دانسيته آن در۲۰ درجه سانتي گراد در حدود ۱٫۸۳۵ مي باشد.

۳- نمك هاي آمونيوم: شامل سولفات و دي فسفات آمونيوم مي باشد. سولفات آمونيوم با فرمول (NH4)2SO4  با رنگ قهوه اي مايل به خاكستري تا سفيد و محلول در آب و غير قابل حل در الكل با دانسيته ۱٫۷۷ مي باشد. دي فسفات آمونيوم با فرمول (NH4)2PO4  به شكل كريستال سفيد يا پودر با دانسيته ۱٫۶۱۹ و محلول در آب و غير قابل حل در الكل مي باشد.

۴- ضد كف: به منظور جلوگيري از ايجاد كف فراوان و مساعد نمودن شرايط تخمير در تانكر هاي تخمير از آن استفاده مي شود. در صورت عدم دسترسي به ضد كف مي توان از صابون و يا روغن غذايي استفاده نمود. استفاده از روغن غذايي بهتر است، زيرا صابون امكان صدمه زدن به رشد آنزيم ساكارو سالينيز را دارا مي باشد.

۵- آب: يكي از مواد مصرفي در تخمير خرما مي باشد. براي كنترل ميكروبي آب معمولا آن را ضد عفوني مي نمايند.

۶- تربانتين و رنگ خوراكي: براي الكل هاي ۹۶% تربانتين و رنگ خوراكي به الكل اضافه مي گردد. تربانتين مايه اي شفاف و زلال با طعم تلخ و تند بوده و حلاليت آن در الكل محدود مي باشد و در ۵/۱ حجم اتيل الكل ۹۵% حجمي حل مي گردد.

گردآوری: دکتر امین کهن مو