الکل خرما

توليد الکل از خرما

توليد الکل از خرما یکی از مقرون به صرفه ترین شیوه های تولید الکل است. به دلیل قند بالای خرما، الکل تولیدی از خرما بسیار بیشتر است.

مواد اوليه مصرفي

مواد اوليه عمدتا خرما مي باشد. خرما عمده ترين و اصلي ترين ماده اوليه اتيل الکل و تشكيل دهنده آن است. خرماي مورد استفاده در توليد الکل شامل خرماي درجه ۳ و ۴ مي باشد كه به وفور يافت مي شود و به دليل عدم وجود امكانات صنايع تبديلي از اين گونه خرما استفاده مطلوب بعمل نمي آيد. ميزان قند موجود در خرما در ميزان راندمان محصول توليدي بسيار موثر مي باشد. استفاده از شيره خرما نيز جهت توليد الکل اتيليك امكان پذير است كه در اين حالت خط توليد خلاصه تر مي شود، ولي روش اصلي، استفاده از خرماي درجه ۳ و ۴ مي باشد.

الکل خرما

ويژگي هاي مواد اوليه

خرما داراي ويتامين هاي قابل ملاحظه اي است و خاكستر آن داراي ۵۰% پتاسيم و ۸% فسفر و ۵% كلسيم است. بنابراين يكي از منابع مهم تركيبات معدني در يك رژيم متعادل غذايي است. مواد متشكله آن در ۱۰۰ گرم به شرح زير است:

 • قند ۷۳ – ۷۰ گرم؛
 • آب ۲۲٫۵ گرم؛
 • پروتيين ۲٫۲ گرم؛
 • چربي ۰٫۵ گرم؛
 • كلسيم ۵۹ ميلي گرم
 • فسفر ۶۳ ميلي گرم؛
 • آهن ۳ ميلي گرم؛
 • سديم ۱ ميلي گرم؛
 • پتاسيم ۶۴۸ ميلي گرم.

خط توليد الكل

 • حمل خرما به كارخانه
 • مرحله جداسازي و درجه بندي خرما
 • شستشو و گرفتن ضايعات
 • هسته گيري
 • له كردن قسمت گوشتي خرما
 • مخلوط كردن با آب گرم و كمي اسيد سولفوريك
 • حرارت دادن محصول حاصله توسط بخار آب
 • صاف كردن محلول توسط صافي تحت فشار
 • رقيق كردن محلول
 • افزودن خمير مايه فعال شده و توليد مخمر
 • افزودن ضد كف جهت از بين بردن كف حاصله و بررسي درجه حرارت و دانسيته محلول خروج  CO2 دستگاه تقطير جهت تهيه الكل در حرارت ۷۵ درجه سانتي گراد
 • اتيل الكل
 • بسته بندي
 • انبار
 • بازار

نگارش: دکتر امین کهن مو