خرمای شهابی

خرمای شهابی

بیشترین میزان تولید خرمای شهابی در استان بوشهر به ویژه شهرستان دشتستان است. از میان ۱۵۰ هزار تن تولید خرما استان بوشهر ۲۰ هزار تن مربوط به خرمای شهابی است. عمده میزان کشت و پرورش این رقم خرما  در استان بوشهر مربوط به شهر برازجان است.  شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان است.

 از ویژگی‌ بارز این خرما در مقایسه با خرمای کبکاب و زاهدی که عمده تولید استان بوشهر هستند، هسته بزرگتر خرمای شهابی نسبت به خرمای کبکاب و زاهدی است. رنگ این خرما قهوه ای  متمایل به سیاه  و رنگ خارک آن زرد است.

خرما شهابیمشاهدات ریخت شناسی

ارتفاع نخل شهابی حداکثر ۱۶ متر می باشد و قطر این درخت از ۳۵ تا ۷۵ سانتیمتر متغیر است. طول برگ آن  از ۳ متر و ۸۰ سانتی متر تا ۴ متر ۵ سانتی متر متغیر است. رنگ  میوه  آن در مراحل کیمری، خلال، رطب و خرما به ترتیب به صورت سبز، زرد، قهوه ای و قهوه ای تیره است. بافت میوه این رقم در مراحل کیمری و خلال سخت است و در مرحله رطب نرم و در  مرحله خرما تا اندازه ای سخت می شود.عرض این خرما بین ۱۷ تا ۲۴ میلیمتر متغیر است و وزن خرمای شهابی بین ۸/۹ تا ۱۴ گرم می باشد.

وزن هسته این خرما بین ۱٫۰۹ تا ۱٫۵۱  گرم می باشد. این خرما در مقایسه با خرمای کبکاب و زاهدی از طول بلند تری برخوردار است. بین این سه رقم خرما بیشترین مقاومت به کم آبی را  خرمای زاهدی و پس از آن خرمای شهابی و در آخر نیز خرمای کبکاب دارا هستند.

قند

اما برای افرادی که رژیم‌های غذایی خاص دارند و می خواهند از میزان قند این نوع از خرما اطلاعات داشته باشند و بتوانند برنامه غذایی خود را بر اساس آن تنظیم نمایند اطلاعاتی در رابطه با قند این خرما بیان شده است. میزان گلوکز این خرما بین ۱۶ تا ۶۷ درصد  وزن  ترمیوه را تشکیل می دهد، این مقدار برای فروکتوز خرمای شهابی بین ۰ تا ۴۹ درصد است و برای ساکاروز مقداری بین ۰ تا  ۱۶ درصد است.

گردآوری: سید عبدالمجید جعفری