سرکه خرما بخش اول

سرکه خرما

یکی از انواع سرکه که خواص بی نظیری دارد، سرکه خرما است.

مواد اوليه مصرفي

مواد اوليه مصرفي خرماي درجه ۲ و ۳ است يا اتيل الكل را به عنوان ماده اوليه مصرف مي كنند.

ويژگيهاي مواد اوليه

ماده اوليه اصلي در توليد سركه خرما ، خرماي درجه ۲ و ۳ مي باشد كه قبل از استفاده در خط توليد عمليات، جدا سازي و شستشوي آن و حذف ضايعات انجام مي شود. در صورت استفاده از اتيل الكل كه از تخمير خرما حاصل مي شود، درصد الكل معمولا ۹۶ مي باشد كه جهت تهيه سركه آن را ۱۲ الي ۱۴ درجه رقيق مي كنند. البته مي توان آن را بيشتر رقيق كرد ولي به علت اينكه رقيق كردن بيشتر احتياج به مخازن و استاتورهاي بزرگ با ظرفيت هاي بالا مي باشد و در عين حال زمان زيادي را جهت تبديل نياز دارد لذا عملا اينكار انجام نمي شود.

سرکه خرما بخش اول

خط توليد سركه از خرما به صورت زير است:

 • خرما
 • جدا سازي
 • شستشو و گرفتن ضايعات
 •   هسته گيري
 • شيره گيري
 • صاف كردن
 • رقيق كردن
 • انجام مراحل تهيه الكل به طريق اضافه كردن خميرمايه فعال شده و اضافه كردن مواد افزودني و مغذي
 • افزودن ضد كف
 • تقطير
 • الكل اتيليك ۹۰ تا ۹۶ درجه
 • رقيق كردن الكل به ۱۲ تا ۱۴ درجه
 •  اكسيداسيون در دستگاه استاتور
 •  اسيد استيك
 • صاف كردن (فيلتراسيون)
 • افزودن آب جوش سرد شده تا ۵%
 • پاستوريزاسيون
 • فيلتراسيون مجدد با فيلتر كاغذي
 • پركردن ظروف
 •   بسته بندي

تشريح قسمت هاي مختلف خط توليد سرکه خرما

جهت تهيه سركه خرما ، بهترين روش عمل تخمير اسيد استيك مي باشد كه بايستي از اكسيداسيون الكل اتيليك بدست آيد. الكل اتيليك از شيره گيري خرما و رقيق كردن و تخمير و تقطير به دست مي آيد. سپس الكل بدست آمده، ۱۲ تا ۱۴ درجه رقيق مي شود. پس از عمل اكسيداسيون در دستگاه استاتور كه شامل بهم زن، مخزن استيل، دستگاه كنترل، درجه حرارت اتوماتيك و پمپ هاي تغذيه كننده محلول كه هواي خارج را به دستگاه انتقال و باعث تغذيه محلول و تكثير باكتري هاي موجود در محلول و تسريع در عمل اكسيداسيون مي شود؛ نهايتا اسيد استيك توليد مي شود. سپس فيلتراسيون انجام و با رقيق كردن سركه آن را استاندارد مي كنند. سپس پاستوريزه كردن جهت از بين بردن ميكروب هاي احتمالي و فيلتر كردن مجدد و سپس بسته بندي انجام مي شود.

در بخش های بعدی مقالات ادامه فرایند تولید سرکه خرما صنعتی شرح داده خواهد شد…

نگارش: دکتر امین کهن مو