شکلات صبحانه

شکلات صبحانه

در این مقاله فرمولاسيون و طرز تهيه شکلات صبحانه با استفاده از عسل خرما و مواد افزودني بررسي گرديده است.

مواد افزودني

مواد افزودني اصلي در اين فرآورده شامل:

 • فندق
 • بادام
 • شير بصورت خشك و يا تغليظ شده
 • كاكائو
 • كره

مواد افزودني كمكي كه جهت بهبود كيفيت و افزايش زمان بهينه استفاده از شکلات صبحانه مصرف مي شود عبارتند از:

 • نشاسته
 • لسيتين
 • بيكينگ پودر
 • اسيد سيتريك

فرمولاسیون

فرمول هاي مختلفي با درصدهاي متفاوت از عسل خرما، شيرخشك و مواد افزودني تهيه شده كه ميزان مناسب عسل خرما حدود ۵۰% تعيين گرديد. محصولي نيز با استفاده از شير تغليظ شده شيرين و مواد افزودني تهيه گرديده كه ميزان مناسب عسل خرما در اين مورد ۳۵% تعيين شد. در مورد مقادير مواد افزودني نيز مطالعات تجربي صورت پذيرفته و ميزان مناسب هر يك از مواد مشخص گرديده است. و در نهايت فرمولي مركب از ۶۰ گرم شهد خرما و۱۰ گرم كاكائو مناسب تشخيص داده شد.

شکلات صبحانه

شکلات صبحانه تهيه شده با محصولات وارداتي مانند نوتلا و پي نات باتر از لحاظ كيفي و كمي مقايسه گرديده و مشخص شد اين محصول توليدي از لحاظ كيفيت ظاهري مشابه نوتلا و پي نات باتر است ليكن از لحاظ طعم و مزه شباهت زيادي به نوتلا دارد. فرآورده جديد تهيه شده، از لحاظ پروتئين و آهن بر نوتلا ارجح است. شكلات خرماي توليدي از لحاظ ميزان انرژي نيز بسيار مورد توجه بوده و انرژي آن حدود ۴۰۰ كيلو كالري به ازاء هر ۱۰۰ گرم شکلات صبحانه مي باشد.

فرمولاسیون شکلات

همچنين مشخص گرديده است كه با فرمولاسيوني متشكل از ۵/۱% ايزوله پروتئيني سويا و ۵/۱۰% شير كم چرب و خميرخرما مي توان شكلات مناسبي تهيه نمود. و يا با مخلوط كردن خمير خرما، بادام، بادام زميني، پسته و نارگيل مي توان شكلاتي با پوشش كاكائويي تهيه نمود كه به مدت ۶ ماه در دماي ۳۰ -۲۰ درجه سانتي گراد قابل نگهداري است.

همان طوري كه از مثال هاي فوق مشخص مي گردد در توليد يك محصول با كيفيت مناسب؛ فاكتورهاي

 • رقم
 • فرمولاسيون
 • زمان
 • شرايط نگهداري

موثر اند.

شكلات خرما و شکلات صبحانه مي توانند به عنوان يك محصول پرانرژي و همچنين منبع خوب آهن در تغذيه خرد سالان، دانش آموزان و ورزشكاران و كليه افراد بعنوان صبحانه، دسر و بين غذاها مصرف گردد.

براي نمونه جهت بچه هاي در سنين ۱۲-۱۰ سال؛ مصرف ۵۰ گرم از شكلات خرما در روز مي تواند بيش از ميزان كل آهن مورد نياز روزانه آنها را برآورده سازد. همچنين مصرف ۱۰۰ گرم از اين فرآورده، حدود۲۰ درصد انرژي مورد نياز روزانه اين افراد را برطرف مي نمايد.

نگارش: دکتر امین کهن مو