خرما زاهدی

قصب (خرمای زاهدی)

بیشترین تولید خرمای زاهدی در کشور عراق است که از کربلا تا بصره  کشت می شود. کشور عراق  سالانه ۳۰۰ هزار تن  صادرات خرما دارد که بیش از ۹۰ درصد خرمای صادراتی آن را رقم زاهدی تشکیل می دهد.  دومین تولید کننده خرما زاهدی ایران است  و به جز این دو کشور در کشور دیگری  خرمای زاهدی تولید نمی شود. خرمای زاهدی به قصب یا قصبک نیز معروف است.

قصب ایران از قصب عراق به دلیل آب و هوای مناسب تری که ایران نسبت به عراق دارد از کیفیت مطلوب تری برخوردار است.  قصب عراق مانند قصب خوزستان و شهرستان دشتستان است  و رنگ آن قرمز است.  اما قصب مناطق کوهستانی جنوب ایران مانند پشتکوه شهرستان دشتستان، جهرم، فراشبند، قیر و کارزین زرد رنگ هستند.

قصب

مطالعات ریخت شناسی

اندازه گیری های صورت گرفته بر روی ارتفاع نخل زاهدی نشان می دهد که این ارتفاع حداکثر ۱۸ متر می باشد. قطر تنه نخل زاهدی از ۳۰ تا ۷۰ سانتیمتر متغیر است. تاج پوشش نخل زاهدی بین شش تا شش و نیم متر متغیر است.اندازه طول برگ نخل زاهدی از ۳۵۰ تا ۳۷۵ سانتیمتر متغیر است.

رنگ میوه ی رقم زاهدی در مرحله کیمری، خلال، رطب، و خرما به ترتیب سبز،زرد، قهوه ای کمرنگ و قهوه ای است. بافت میوه این رقم در مرحله کیمری و خلال سخت است اما در مرحله رطب کمی نرم و در مرحله آخر رسیدن خرما نیمه سخت می‌شود.

طول میوه رقم زاهدی در مرحله  رطب بین ۳۰٫۶ تا۳۸٫۷ و در مرحله خرما بین ۲۴ تا ۳۶  میلی متر می باشد.  این طول در مرحله (آخر) کیمری بین ۳۰ تا ۴۰ و در مرحله خلال بین ۲۹ تا ۴۰ میلیمتر می باشد.

 

اگر انواع خرماها را بتوان به سه دسته خشک، نیمه خشک و تر تقسیم کرد قصب در دسته خرماهای خشک قرار می گیرد.  یکی از بهترین انواع سرکه را از همین خرمای زاهدی تهیه می کنند.