گونه های خرما در ایران

یکی از مهمترین عوامل که می‌تواند در بهبود کیفیت و اصول و در نتیجه رونق دادن به صنعت خرما در جهان موثر باشد، استفاده از گونه های خرما برتر و تجاری است. در اسناد تاریخی که حدود ۲۰۰ سال قبل نوشته شده اند از ۲۵ رقم درخت خرما که در عراق و اطراف خرمشهر کشت می‌شده نام برده شده است که امروزه نیز به همان نام ها شناخته می شوند، اما آمارهای موجود نشان می دهند که بالغ بر ۳۰۰۰ رقم خرما در دنیا شناخته شده‌اند که بخش عمده ای از آنها متعلق به ایران است، چنانچه از سه هزار رقم شناخته شده خرما در دنیا ۴۰۰ رقم آن متعلق به ایران است.

بیشتر این ارقام در ۶ استان خوزستان، هرمزگان، کرمان، بوشهر، فارس و سیستان و بلوچستان پراکنده شده اند که اسامی گونه‌های غالب ایران و منطقه کشت این گونه ها در زیر آمده است.

  • خرمای پیارم در استان هرمزگان
  • خرمای ربی در جیرفت و کهنوج
  • خرمای سایر در استان خوزستان
  • خرمای کروت در استان کرمان
  • خرمای کلوته در جیرفت و کهنوج
  • خرمای مضافتی بم در استان کرمان
  • خرمای هلیله ای در جیرفت، کهنوج و بم
  • خرمای شاهانی در استان فارس
  • خرمای زاهدی در استان خوزستان و بوشهر
  • خرمای کبکاب در استان بوشهر

مهمترین گونه هایی که در ایران تولید می شوند را گونه سایر یا استعمران در خوزستان، گونه مضافتی در کرمان و بم، گونه زاهدی و پیارم در حاجی آباد هرمزگان و گونه کبکاب در دشتستان بوشهر تشکیل می‌دهد.

از لحاظ میزان تولید خرما منطقه جنوب استان کرمان با تولید ۱۸۱ هزار و ۸۰۰ تن خرما بیشترین میزان تولید در کشور را داراست. سایر مناطق استان کرمان هم تولیدی در حد ۱۱۷ هزار و ۶۰۰ تن را دارا هستند بعد از استان کرمان استان سیستان و بلوچستان با تولید ۱۷۸ هزار و ۱۹۹ تن رده دوم تولید خرمای کشور را در اختیار دارد، سپس به ترتیب استان خوزستان با ۱۴۴ هزار تن، استان بوشهر با ۱۴۲ هزار تن، استان فارس با ۱۳۸ هزار تن، استان هرمزگان با ۱۲۵ هزار تومان، با هفت هزار و پانصد تومان و… در رده‌های بعدی تولید خرمای کشور قرار دارد.