• ترافل خرمایی ساده ۲۰۰ گرمی پایو
  ترافل خرمایی ساده ۲۰۰ گرمی پایو
  ترافل خرمایی ساده ۲۰۰ گرمی پایو
  ترافل خرمایی ساده ۲۰۰ گرمی پایو
  ترافل خرمایی ساده ۲۰۰ گرمی پایو
  ترافل خرمایی ساده ۲۰۰ گرمی پایو
  ترافل خرمایی ساده ۲۰۰ گرمی پایو
  ترافل خرمایی ساده ۲۰۰ گرمی پایو
  ترافل خرمایی ساده ۲۰۰ گرمی پایو
  ترافل خرمایی ساده ۲۰۰ گرمی پایو
  ترافل خرمایی ساده ۲۰۰ گرمی پایو
  ۰ تومان
  مشاهده و خرید محصول
 • وزن
 • 200 g
 • ابعاد
 • 140 × 115 × 20 mm
 • برند
 • پایو
 • طعم
 • ساده