• خرمای کبکاب ۱٫۷ کیلوگرمی طلایی توج
  خرمای کبکاب ۱٫۷ کیلوگرمی طلایی توج
  خرمای کبکاب ۱٫۷ کیلوگرمی طلایی توج
  خرمای کبکاب ۱٫۷ کیلوگرمی طلایی توج
  ۰ تومان
  مشاهده و خرید محصول
  خرمای کبکاب درجه دو ۵ کیلوگرمی یانا
  خرمای کبکاب درجه دو ۵ کیلوگرمی یانا
  خرمای کبکاب درجه دو ۵ کیلوگرمی یانا
  خرمای کبکاب درجه دو ۵ کیلوگرمی یانا
  خرمای کبکاب درجه دو ۵ کیلوگرمی یانا
  خرمای کبکاب درجه دو ۵ کیلوگرمی یانا
  ۰ تومان
  مشاهده و خرید محصول
 • وزن
 • 1700 g
  5000 g
 • ابعاد
 • 170 × 110 × 80 mm
  410 × 245 × 82 mm
 • برند
 • طلایی توج
  یانا
 • نوع خرما
 • کبکاب
  کبکاب